Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Phước, Quy Nhơn

BĐ) – UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Theo đó, Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp của mỗi địa phương sẽ được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ dạy nghề. Các Trung tâm này đều là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp huyện; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp của Sở GD&ĐT, quản lý nhà nước về đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH.

HÀ THANH