Giới thiệu tổng quan về trung tâm

Trung tâm GDNN – GDTX Tuy Phước nằm trên quốc lộ 19, chính thức hoạt động từ năm 1996.

Hiện nay Trung tâm có 23 giáo viên, trong đó có 4 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 19 giáo viên có trình độ đại học, đa số là lực lượng trẻ nhiệt tình, năng động

Số học sinh học nghề phổ thông năm học 2020-2021 là 5000 học sinh, 180 lớp. Số học viên hệ giáo dục thường xuyên ( BTVH) là 97 học viên chia làm 4 lớp trong đó 2 lớp 10 (1 lớp 10 giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Diêu), 1 lớp 11, 1 lớp 12.

Ngoài ra Trung tâm còn đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo Tin học, ngoại ngữ, liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng và đào tạo trung cấp nghề

Quy mô của Trung tâm đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn huyện.