Khai giảng các lớp nghề đào tạo cho lao động nông thôn năm 2020

Khai giảng lớp đào tạo nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò tại xã Phước Thắng

 

Khai giảng lớp sơ cấp nghề May công nghiệp tại xã Phước Hiệp