Tuy Phước: Tổ chức 21 lớp đào tạo nghề từ nay đến cuối năm 2019

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Tuy Phước, cho biết: Trên cơ sở nhu cầu đăng ký đào tạo nghề của các xã, thị trấn, đại diện các đơn vị dạy nghề, gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Công đoàn Bình Định, Trung tâm GDNN Bình Định và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước đã đăng ký mở 21 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện từ nay đến hết tháng 11.2019.

Lao động học nghề thực hành may tại một cơ sở may mặc xã Phước Hòa (Tuy Phước).

Trong đó: 11 lớp nghề phi nông nghiệp và 10 lớp nghề nông nghiệp, với khoảng 850 lao đông tham gia học và số tiền hỗ trợ cho dạy nghề trên 1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.