Bàn giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp huyện về UBND huyện.

Ngày 29/6/2016, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phan Thanh Liêm- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Tài chính Bình Định đã có buổi làm việc với huyện Tuy Phước về việc bàn giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp (GDTX-HN) huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND huyện Tuy Phước quản lý. Về phía huyện Tuy Phước, có đồng chí Trần Hữu Tường- Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Trung tâm GDTX-HN huyện và các phòng, ban có liên quan của huyện.

Đoàn công tác của tỉnh về họp bàn giao Trung tâm GDTX-HN về cho UBND huyện quản lý

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm kê tài sản, hành chính, hồ sơ tài liệu, nhân sự và các nội dung có liên quan của Trung tâm GDTX-HN huyện, đồng thời thống nhất bàn giao tài sản nguyên hiện trạng, nguồn kinh phí đối chiếu kho bạc đến ngày 30/6/2016, mọi hoạt động của Trung tâm vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn, thống nhất sử dụng con dấu cũ cho đến khi có Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

Thay mặt bên tiếp nhận, đồng chí Trần Hữu Tường- Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị sớm ổn định phân công nhiệm vụ trong bộ máy lãnh đạo, viên chức của Trung tâm, khẩn trương hoàn thiện Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Song song với việc ổn định tổ chức Trung tâm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm sớm có văn bản gửi Ban Tổ chức Huyện Ủy, Liên đoàn lao động huyện, Huyện đoàn để xin ý kiến kiện toàn lại các tổ chức, đoàn thể ngay sau khi Trung tâm đi vào hoạt động chính thức.

Việc thực hiện đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước nhằm bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ dạy bổ trợ văn hóa cho nghề đào tạo, được liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, tăng cơ hội học văn hóa, học nghề của người lao động tại địa phương, đồng thời giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đúng như chức năng, nhiệm vụ đã đề ra.